Hướng dẫn đặt tour

Bước 1: Chọn tour muốn đặt
Bước 2: Nhấn chọn “Đặt ngay” và điền đầy đủ thông tin
Bước 3: Xác nhận thông tin 
Bước 4: Chọn phương thức thanh toán
Bước 5: Hoàn thành đặt tour

Hotline hỗ trợ 0911 380 111