Chính sách & quyền riêng tư

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất và thuận tiện nhất cho người dùng trên hệ thống Plan To Travel, thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân của quý khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trong khuôn khổ bảo vệ người dùng. Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Plan To Travel là đơn vị sở hữu và điều hành hệ thống của ứng dụng Plan To Travel.
Plan To Travel cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng xem kĩ phần “Chính sách và quyền riêng tư dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
 • Hơn nữa, quý khách hàng cũng thừa nhận rằng toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà quý khách hàng đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp là dữ liệu chính chủ, đúng và chính xác. Tùy từng thời điểm, Plan To Travel có thể sửa đổi Chính sách và quyền riêng tư này để phản ánh các thay đổi về luật pháp và quy định, thông lệ sử dụng của Công ty, các tính năng Hệ thống hoặc các tiến bộ công nghệ.
 • Nếu có phiên bản sửa đổi về chính sách thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng thì những nội dung thay đổi sẽ được cập nhật vào Chính sách và quyền riêng tư này và ngày hiệu lực sẽ được ghi chú vào phần đầu văn bản.
 • Do đó, quý khách hàng nên định kỳ xem lại Chính sách Quyền riêng tư này để cập nhật các chính sách và thông lệ mới nhất từ chúng tôi. Nếu quý khách hàng không đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Chính sách và quyền riêng tư, quý khách hàng có quyền ngừng sử dụng Hệ thống. Nếu quý khách hàng tiếp tục sử dụng Hệ thống sau ngày sửa đổi có hiệu lực, quý khách hàng sẽ được xem là đã đồng ý và chấp nhận (các) sửa đổi của Chính sách và quyền riêng tư.

1. Phạm vi thu thập thông tin

 • Khi được sự đồng ý của quý khách hàng, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho quý khách hàng khi sử dụng Hệ thống. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân vì những lý do khác được cung cấp thêm trong Chính sách Quyền riêng tư. 
 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng… trong mục liên hệ. Đây là các thông tin bắt buộc mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp nhằm mục đích tư vấn dịch vụ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Các thông tin thu thập thông qua website Plan To Travel sẽ giúp chúng tôi: 
 • Liên hệ tư vấn dịch vụ, cung cấp thông tin về sản phẩm
 • Xác nhận dịch vụ
 • Gửi các thông báo về chương trình khuyến mại
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt
 • Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của công ty 
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng 
 • Đưa ra những đề xuất dịch vụ phù hợp cho khách hàng;
 • Công bố đánh giá của quý khách hàng về các dịch vụ có trên hệ thống
 • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của công ty 
 • Cho các mục đích khác sẽ được thông báo cho quý khách hàng tại thời điểm thu thập

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi
+ Có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ
+ Mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân không còn phù hợp với việc lưu giữ dữ liệu 
+ Luật hiện hành không yêu cầu lưu giữ dữ liệu và không cần thiết cho mục đích kinh doanh
+ Khách hàng yêu cầu xóa dữ liệu
Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 • Plan To Travel cam kết không chia sẽ dữ liệu của quý khách hàng cho bất kỳ tổ chức, công ty và hoặc cá nhân liên kết (“Bên thứ ba”) khi chưa có sự đồng ý của quý khách hàng. Thông tin khách hàng chỉ sử dụng trong phạm vi Chính sách Quyền riêng tư này . Chỉ có ban quản trị Plan To Travel  có quyền tiếp cận thông tin cá nhân quý khách hàng.
 • Xin lưu ý rằng Plan To Travel có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với các điều kiện sau:
  • Cung cấp thông tin khi có sự chấp thuận: Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với Bên thứ ba khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận của quý khách hàng cho phép chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi sẽ cần sự chấp thuận của quý khách hàng để chia sẻ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào, theo yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành.
  • Cung cấp thông tin cho Bên mua: Điều này xảy ra khi chúng tôi bán, chuyển giao hoặc thực hiện các chuyển nhượng khác liên quan đến một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp hoặc công ty.
  • Cung cấp thông tin vì lý do pháp lý: Chúng tôi có thể có toàn quyền quyết định về việc chia sẻ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với Bên thứ ba nếu chúng tôi cho rằng việc chia sẻ dữ liệu là cần thiết để: i) tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành; ii) thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi; iii) điều tra bất kỳ hành vi gian lận hoặc hành vi bất hợp pháp nào; iv) bảo vệ thương hiệu, uy tín cũng như tài sản của chúng tôi.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • CÔNG TY TNHH TMDV VÀ DU LỊCH PLAN TO TRAVEL
 • Địa chỉ: 124 Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
 • Điện thoại: 0911 380 111 
 • Email: contact@plantotravel.vn

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến contact@plantotravel.vn hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0911 380 111 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan đến vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Chúng Tôi sẽ bảo vệ thông tin của Bạn bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết và hợp lý bao gồm các quy trình vật lý, kỹ thuật và tổ chức, để ngăn chặn các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý thông tin trái phép hoặc các rủi ro tương tự. Nếu có bất kỳ hành vi nào vi phạm thông tin cá nhân của Bạn, Chúng Tôi sẽ thông báo cho Bạn. Đồng thời, Chúng Tôi sẽ nỗ lực để phục hồi tính bảo mật của thông tin cá nhân mà Bạn đã chia sẻ trên website của chúng tôi.